Vergoedingen

Wie betaalt de rekening?

Met ingang van 1 januari 2014 is het stelsel van de GGZ veranderd.
De GGZ is nu ingedeeld in de Generalistische Basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsychologische zorg) en de Gespecialiseerde GGZ (voorheen de tweedelijns GGZ)

De psychologen, werkzaam in de Psychologenpraktijk Schagen, werken als GZ-psycholoog binnen de Generalistische Basis GGZ.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen.
Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Zij/hij heeft daarvoor een aantal “tools” c.q. vaardigheden tot zijn beschikking, die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.

De psycholoog zal eerst een intakegesprek met u voeren. Constateert de psycholoog, dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag   worden (dit kan te maken hebben met de voorwaarden van de zorgverzekeraar), dan verwijst hij u terug naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig.

De gesprekken duren 60 minuten.

Wij werken volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen NIP (www.psynip.nl) en LVVP (www.lvvp.info) De richtlijnen van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) zijn van toepassing.

De GZ-psychologen zijn verplicht om zich iedere vijf jaar te laten herregistreren. Om aan deze eisen voor herregistratie te voldoen volgen de psychologen opleidingen, cursussen en symposia. Verder wordt er deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten.

Vergoedingen en tarieven

In 2019 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ indien er sprake is van een DSM-stoornis (b.v. depressieve klachten, angstklachten, posttraumatische stressklachten, onverklaarbare lichamelijke klachten, slaapstoornis). Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort (300 minuten), Middel (500 minuten) of Intensief (750 minuten). Hoeveel sessies er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten. Uw verwijsbrief van de huisarts geeft hierbij de doorslag. Voor meer gedetailleerde informatie zie www.invoeringbasisggz.nl.

Niet het hele bedrag van de therapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Allereerst dient u uw eigen risico zelf te betalen. Daarna krijgt u meestal tussen de 75% en 80% vergoed. (U dient uw eigen polis en polisvoorwaarden te raadplegen.)
Bij een restitutiepolis is dit 100%.

CodePrestatieTariefMinuten
180001kort€   522,13300
180002middel€   885,01500
180003intensief€ 1.434,96750
180005Onvolledig behandeltraject*€    228,04
180004Chronisch€ 1.380,49
194073OVP en indien u het zelf wilt betalen€     114,41

* Deze 2 sessies zijn om te beoordelen of u behandeld kunt worden bij de GB GGZ, de S GGZ of beter bij uw huisarts door de praktijkondersteuner GGZ.

De factuur (die je ontvangt via famed) kun je indienen bij je zorgverzekering. Psychologenpraktijk Schagen heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.
De client blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van zijn declaratie.

Voor de vergoeding is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft van een arts.

Neemt u de eerste keer mee:

1. de verwijsbrief van de huisarts. 
Op de verwijzing moeten uw gegevens (adres, geboortedatum, relatienummer zorgverzekeraar en uw BSN nummer) vermeld staan. De huisarts dient zijn AGB code te vermelden en een vermoeden van de stoornis. De datum op de verwijsbrief moet voor de datum van het eerste contact zijn.

Gedurende de maand september is mijn wachttijd 1 à 2 weken.